vineri, 4 octombrie 2013

RECUPERAREA SUMELOR DIFERENTE INTRE PENSIA LEGAL CUVENITA SI CEA PLATITA IN PERIOADA 01.01.2012 – 01.10.2013 in conformitate cu prevederile art.2/ Legea 241/17.07.2013Casele Sectoriale de pensii nu au nicio intenţie să dea inapoi sumele abuziv retinute ,restante pe 2012-2013 celor ale căror pensii vor reveni la cuantumul din 2010, deşi în textul legii la art 2 punctul 2 se spune: “(2) Sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) se platesc in cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data constatarii diferentelor, iar cele de recuperat, prin derogare de la prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se recupereaza, indiferent daca au fost sau nu emise decizii in acest sens.”
 Avand in vedere faptul ca multi rezervisti au primit in ultimul timp decizii de re-re-re-reviziure prin care li s-au diminuat din nou pensiile va supunem atentiei o modalitate de actiune  pentru recuperarea sumelor  diferente  intre pensia legal cuvenita ( decembrie 2010) si cea platita in perioada 01.01.2012 – 01.10.2013

1.      Primirea noii deciziei de pensie si a cuponului pentru luna octombrie 2013 ,conform Legii 241/17.07.2013.
3.      Verificarea datelor inscrise in decizie:  suma, vechime, alte date (grupe de munca care nu au fost luate in calcul, modul de plata a drepturilor pentru cei care au realizat stagii de cotizare dupa iesirea la pensie).
4.      Contestarea deciziei – functie de neregulile constatate (atentie la termenul de contestare 30 de zile).
5.      Daca decizia este corecta si nu se contesta , dar vreti sa va recuperati banii abuziv retinuti ,pentru realizare actiunii prealabile, se inainteaza la Casa de Pensii Sectoriala o cerere in care se solicita emiterea unui document prin care sa recunoasca si  sa stabileasca suma si termenul pentru restituirea diferentelor pentru perioada ianuarie 2012- octombrie 2013 (art./L.241/2013 – sumele se restituie in termenul general de prescriptie – 3 ani).
6.      Casa de Pensii Sectoriala este obligata sa raspunda in 30 de zile (conform ORDONANTEI  nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).
7.      In functie de raspunsul primit sau la expirarea termenului de raspuns se inainteaza actiune in instanta, cu obiect  „ A CERE” emiterea unui act privind calculul diferentei, modalitatea si termenul de plata a sumei diferenta.
(Termenul de prescriptie fiind de 3 ani, nu se poate cere in instanta, in prima faza, plata acestor sume).

Precizari si alte detalii la adunarea generala din 22 octombrie ora 10.30 la Casa Armatei,unde a fost invitat si d-l.avocat Farcas.

Dan M.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu