marți, 1 noiembrie 2016

ANTIHRIST NE TRIMITE SEMNUL?

Motto: "Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umbla răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită" (I Pt. 5,8).
Un fel de antihrişti pot fi consideraţi şi cei care în numele sau de dragul puterii pun din nou greu chin pe militarii în rezervă şi în retragere, oameni cu credinţă şi virtuţi dovedite, lăsaţi încă odată de izbelişte de Ministerul Apărări Naţionale vremelnic condus de un ministru «fără chip» acoperit până peste ochi cu pânza tehnodemocraţiei cioloşiste.
Antihristul ne trimite semnul ? Complicată întrebare, greu răspuns!
Dacă nu-i aşa, atunci cine şi ce are cu oamenii în pragul sărbătorilor creştine ? Când toată lumea iartă ca să-i fie iertate păcatele şi greşelile... Când toată lumea creştină se înduioşează de sufletele pribegite şi amărâte, de cei fără adăpost sau/şi de numeroase destine frânte prea timpuriu.  
În anii 2000 mulți au crezut că Sadam a fost Antihristul. Alții au fost la fel de siguri că-i Fidel Castro, ba chiar papa de la Roma, ori nu ştiu care dictator.
Până acum, toți au greșit. Nu vrem să greşim şi noi uitându-ne ...chiorâş (?) la foşti sau actuali, aşa că cităm doar ce spune Biblia despre Antihrist: „I s-a dat o gură care rostea vorbe mari... Şi i s-a dat putere  .... Si-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească... I s-a dat să facă război...”
Decembrie 2010... decembrie 2012... decembrie 2014... decembrie 2016...Doar simplă întâmplare să fie faptul că EXACT din doi în doi ani Antihrist ne trimite semnul ?
Anul acesta semnul cel de nerostit, nu este numărul arhicunoscut al fiarei - 666 (şase sute şaizeci şi şase) «care este număr de om” (Apocalipsa 13, 18), ci 57 (cincizeci şi şapte), care este numărul Ordonanţei Guvernului Cioloş/Johanis, în baza căreia vin de-a valma decizii de recalculare a pensiilor militare, nesimţit de ciopârţite / diminuate.
Se pare că la împlinirea termenului a revenit antihristul !
Sau poate ca nici nu a plecat? De fapt, nu trebuie să manifestăm un interes special în căutarea lui. El nici nu trebuie căutat prea insistent : se arată singur. Trebuie doar, din când în când, pe seară, să te uiţi la un post de televiziune. Ba, de o bucată de vreme, la mai multe. Prevăzător, plantând din loc în loc capcane insidioase în care se zbat convinşi (creduli?) colegi de suferinţă, înduioşaţi nevoie mare de nevoile bietei tărişoare pusă la Punct şi «luată» de nouă (proaspătă?)... De la capăt..
Şi altele, care mai de care...
Ce-i în mintea celor care decid tam-nesam că trebuie tulburată tihna şi învolburată liniştea pensionarilor?
Şi de ce nu egală măsură pentru toţi pensionarii ? Echitate, dreaptă şi cinstită răsplată pentru muncă cinstită... Când s-au «operat» pensiile în decembrie 2010, magistraţii s-au autoexceptat de la prevederile legii Boc-Basescu pe considerentul infatuant al puterii constituţionale (??) şi, deci, nu pot fi incluşi în rândul ...celor de rând. De atunci încoace nimeni nu îndrăzneşte să-i «atingă» nici cu o floare! Astăzi, când ciolovecii boccii ne ciolosesc din nou drepturile noastre legitime ,o vorbă nu se aude despre cupoanele de pensie ale  foştilor magistraţi! Aţi auzit sau aţi văzut în mass-media, de la un cap la altul, dintr-o aripă la alta, vreun vajnic formator de opinie, luptător pentru dreptate şi echitate socială care să se oripileze în faţa unui cupon de pensie pe care scrie 30.000 lei pe lună? (Cred că asemenea sumă se cântăreşte, nu se mai numără, durează prea mult!) Întru totul de acord, magistraţii de carieră trebuie să se bucure de o pensie decentă, dar nu nesimţită! Limita dintre cele două fiind greu de stabilit, este necesar ca legea să  coreleze cuantumul pensiei cu ... ţara in care trăiesc regeşte.Oricât de speciali şi de valoroşi ar fi mănâncă tot de 3 ori pe zi!
Dan M.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu