marți, 2 februarie 2016

S C R I S O A R E D E S C H I S A adresata structurilor din M.Ap.N. care au facut propuneri pentru Legea pensiilor Militare de Stat si pentru modificarea acesteia

Specialistul nostru in finante,col.ec.r.T.Gh.pune intrebari si da raspunsuri/solutii celor care au gandit si au scris anapoda legea pensiilor militare de stat (si urmatoarele) !

Domnilor,
      Am asteptat  LEGEA  PENSIILOR  MILITARE  DE  STAT inca de la mijlocul anului 2012 ca pe un act normativ necesar functionarii  normale a unui segment al societatii. Motivul pentru care “NASTEREA” acestei  legi a durat trei ani l-am banuit inca de la primele  “proiecte” care circulau in spatiul virtual, iar “PROPUNERILE” de imbunatatire  pe care le-ati facut pentru O.G.57/2015 m-au edificat pe deplin.
      Ati facut o lege  “PRAF  IN  OCHI”,  pentru “PROSTIME”,  cu expresii  pompoase, dar cu “PORTITE” penru  baietii destepti.

      Iata exemplul nr. 1:
      Legea nr.223/2015 privind pensile militare de stat zice la art.2:
“Art. 2 – Principiile de baza ale sistemului pensiilor militare de stat sunt urmatoarele :
  a)principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul de pensii  militare de stat BAZAT PE ACELEASI NORME DE DREPT, PENTRU TOTI PARTICIPANTII LA ACESTA;”
iar la   art.3:
“Art.3. – In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos  au urmatoarea semnificatie:
   .  .  .
d) pensionar militar – persoana definita  la lit. a) – c), care beneficiaza de pensie militara  de stat in conditiile prezentei  legi;”

Toate bune si frumoase, numai ca, spre sfarsitul legii, atunci cand cititorul uita inceputul, apare art.122 modificat prin O.G.57/2015 care zice:
Art.122. Militarii, politistii si functionarii publici cu statut special, precum si urmasii acestora, care la data deschiderii dreptului de pensie,de catre casa de pensii sectoriala competenta,  indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege cat si de cele prevazute LA DATA DE 1 IANUARIE 2016  (sublinierea  mea) de Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificariele si completarile ulterioare, pot opta in termen de 5 ani, de la data intrarii in vigoare a prezentei  legi, pentru  modul de calcul prevazut in Legea 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare LA DATA DE 1 IANUARIE 2016.”
    In forma promulgatga a  Legii  nr. 223/2015 la art.122 se prevede  termenul de 3 ani pentru manifestarea   optiunii dar formularea articolului lasa posibilitatea unor interpretari ale regulilor.
  CE  FACETI  DUMNEAVOASTRA ?!?
  Stiind ca modul de calcul al pensiei  MILITARE DE STAT prevazut  la art. 29 si 30  modificate  la propunerea dvs. este ABSOLUT   INACCEPTABIL   pentru cei cu:
            - functii mari ,
            - vechime cumulata  in  “ ALTE CONDITII”  foarte mare

ati cautat VARIANTE:

·       intai ati batut in cuie prevederile Legii 263/2010 asa cum arata ele la 1 IANUARIE 2016 pentru ca asa va convin dumneavoastra, adica sa ramana la numitor  cifra mica;
·       apoi, gandindu-va ca unii dintre dvs. au mai mult de 3 ani pana sa –si intocmeasca dosarul de pensie, ati lungit perioada de optiune la 5 ani;
·       ati creat, dintru-un condei, un interval de 10 ani ( da la 01.01.2011 cand a intrat in vigoare Legea 263/2010 pana la 31.12.2020) in care va asigurati PENSII MAI MARI !   
INTREBARI
La exemplul 1:
1. Se mai respecta principiul stipulat la art.2 lit. a) din Legea 223/2015 daca normele de drept difera ?
2.Daca pensia  calculata in baza Legii 263/2010 privind sistemul  unitar de  pensii publice mai poate fi numita PENSIE MILITARA DE STAT ??
3.Fiind PENSIE PUBLICA  beneficiarul mai poate fi numit  PENSIONAR MILITAR  cu toate drepturile ce decurg din aceasta calitate ???
4.In momentul cand se calculeaza pensia  PUBLICA nu este normal ca dosarul sa fie remis CNPP iar angajatorul  sa vireze partea sa de contributie de asigurari sociale in raport cu conditiile de munca acordate beneficiarului  si pentru INTREAGA PERIOADA DE COTIZARE??  Asa ca sa se respecte principiul contributivitatii !!  Va aduceti aminte cat  tapaj s-a facut cu contributia ? Si atunci masa militarilor contribuise , ca orice cetatean roman, numai la Fondul pentru pensie suplimentara !! Institutiile angajatoare (M.Ap.N.,…) erau cele care nu-si platisera contributia.!!
5.Cam ce procent din cei pensionati  in perioada 01.01.2011 – 31.12.2020 credeti ca vor opta pentru varianta de calcul prevazuta de Legea nr.223/2015 ?? (si daca e sub 50%--PENTRU CE ATI MAI FACUT LEGEA ??)

UN RASPUNS DE PRINCIPIU : Trebuia renuntat definitiv la legaturile cu Legea nr.263/2010 ca doar de ea am vrut sa scapam.
  
La exemplul 2
a) Legea  nr. 223/2015 prevede clar:
“Art.5  …(2)FONDURILE  necesare pentru plata pensiilor militare SI ALTOR DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE cuvenite pensionarilor militari se asigura de la bugetul de stat ,prin bugetele institutiilor prevazute la alin.(1).”
b) Legea nr. 80/1995 prevede si ea foarte clar:
“Art.9 Cadrele militare in activitate au dreptul la:
. . .
    b) echipament, hrana, ASISTENTA MEDICALA, MEDICAMENTE, locuinta de serviciu GRATUITE…”
“Art.23 – (1) Membrii  familiilor cadrelor militare in activitate beneficiaza GRATUIT de:
a)   ASISTENTA MEDICALA SI MEDICAMENTE in cadrul retelei sanitare a M.Ap.N. sau in alte retele sanitare, cu DECONTAREA CHELTUIELILOR de catre acest minister.”
“Art.26- (1)Ofiterii, maistrii militari si subofiterii  in rezerva si in retragere, PENSIONARI MILITARI,(accentuez PENSIONARI MILITARI) au dreptul  GRATUIT  la  ASISTENTA  MEDICALA  si MEDICAMENTE     in conditiile art.23 alin.(1) lit.a)…..”

c) CE ziceti dvs. prin art.31 modificat al Legii 223/2015 :
“Art.31 – (1) Cota de contributie individuala la bugetul de stat este egala cu cota de CONTRIBUTIE  INDIVIDUALA  DE ASIGURARI  SOCIALE.Baza  lunara de calcul al contributiei individuale o reprezinta solda lunara bruta/salariul lunar brut, iar in situatia in care acesta este mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial MEDIU BRUT utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat,contributia individuala la bugetul de stat se calculeaza la limita acestui plafon.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, contributia individuala la bugetul de stat, suportata de personalul prevazut la alin.(1), nu va diminua soldele/salariile nete realizate lunar. …”
(VA REAMINTESC FAPTUT ca si pana acum contributia prevazuta la art.31 alin.(1) nu modifica solda neta lunara  cu partea care depaseste  5% !!)

INTRBARI LA EXEMPLUL NR. 2 :
1. Daca pensia militara si celelalte drepturi de asigurari sociale se asigura de la bugetul de stat, pentru ce mai este   nevoie sa mentineti  CONTRIBUTIA LUNARA ??
2.Daca asistenta medicala a cadrelor militare in activitate este GRATUITA, de ce mai este nevoie sa mentineti  CONTRIBUTIA  LUNARA ??
3.Daca PENSIONARII MILITARI  au dreptul la medicamente si asistenta medicala gratuita, de ce li se retine lunar, din pensie, CONTRIBUTIA  la Fondul unic de asigurari de sanatate ??
POSIBIL  RASPUNS:
Contributia individuala mai mare de 5% este  singura legatura cu Legea nr.263/2010 iar dvs. ati vrut sa o pastrati TOCMAI PENTRU MODUL DE CALCUL PENTRU CARE VETI OPTA !!
      Exemplul nr. 3
   a) In forma initiala, care incuba spiritul in care a gandit legiuitorul, Legea nr.223/2015 prevede la art. 108 :
“Art.108. – Militartii, politistii si functionarii publici cu statut special care au platit contributie la FONDUL  PENTRU  PENSIE  SUPLIMENTARA  si/sau  CONTRIBUTIA INDIVIDUALA LA BUGETUL DE STAT  beneficiaza de un  SPOR PROCENTUAL  la CUANTUMUL PENSIEI stabilite in conditiile art. 29, 30 si 39, astfel:
      a) 3% pentru o vechime a contributiei intre 5 – 15 ani;
      b) 6% pentru o vechime a contributiei intre 15 – 25 ani;
      c) 9% pentru o vechime a contributiei peste  25 ani.”

      b) Legea 263/2010 prevede la art.168:
“Art.168 – (1) Asiguratii care au contribuit la Fondul pentru pensie suplimentara cu 2%, 3%, respectiv  5%  beneficiaza de o crestere  a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele lunare realizare in aceste perioade astfel:
    a) 16% pentru periada 01.01.67 – 01.01.73
     . . .
    i) 17% dupa 01.02.99
…..”
CE ziceti dvs.  in  urma modificarii art.30 si art.108 prin OG 57/2015:
“Art.30 – Pensia  stabilita, recalculate si actualizata in conditiile prezentei legi  NU  POATE  FI  MAI  MARE  DECAT  85%  DIN  BAZA  DE  CALCUL prevazuta la art.28”
Ärt.108 – Pentru militarii, politistii si functionarii publici cu statut special care au platit contributie la Fondul pentru pensia suplimentara si/sau contributia individuala la buget la stabilirea, recalcularea  sau actualizarea pensiilor militare se acorda un spor de:
    a)3% pentru o vechime a contributiei intre 5 – 15 ani
    b)6% pentru o vehime a contributiei intre 15 – 25 ani
     c)9% pentru o vechime a contributiei peste 25 ani”

INTREBARI LA EXEMPLUL 3:
1.Cum ati putut modifica art.108 fara sa pastrati spiritul legii ??
2.Cum este posibil ca un militar care a contribuit, DIN SOLDA LUI LUNARA, timp de peste 25 ani la Fondul pentru pensie suplimentara sa nu primesca,in momentul pensionarii, NICI UN LEU ???
3.Ati citit legea pentru contituirea Fondului pentru pensie suplimentara ??   
La intrebarea  3 va raspund eu ca sa nu mai pierdeti  vremea: Este vorba de Legea nr.27 din 1966 care prevede:
   “Art.70 Cu incepere de la 1 ianuarie 1967 se instituie, in afara pensiei de asigurari sociale, pensia suplimentara, care se bazeaza  pe principiul MUTUALITATII intre angajati “
   “Art.75 (2) Pensia suplimentara se plateste deosebit de pensia de asigurari sociale si de ajutorul social, INDIFERENT DE CUANTUMUL ACESTORA DIN URMA”
Tot in acea  lege se spune ca Fondul pentru pensia suplimentara se pastreaza intr-un cont special si este purtator de dobanzi.
ESTE PENTRU PRIMA DATA CAND   UNEI CATEGORII  DE  PENSIONARI  I  SE SUSPENDA  ACEST DREPT !!!

POSIBIL  RASPUNS:
Daca tot optati pentru modul de calcul prevazut de Legea nr.263/2010,care va acorda sporurile pentru contributia in cauza, ce rost are sa dati “PROSTIMII” dreptul la pensia suplimentara !?!?!?!

Si, la final, o intrebare pentru proiectul  normelor de aplicare a Legii nr.223/2015:
  Daca prin O.G.57/2015, art.1, alin. (4)  VALOAREA DE REFERINTA se mentine si pentru anul 2016 la 600 lei iar INDICATORUL DE PRIORITATE INTERSECTORIALA   este 0,55,  care va fi VALOAREA DE REFERINTA SECTORIALA  pe care o veti folosi la ACTUALIZAREA bazei de calcul ??? 

Al dvs. pentru urmatorii cel putin 35 ani
Col.(rz.) T.Gh.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu