luni, 4 februarie 2013

AVOCATUL LUI BOC ?

Avocatul Poporului (oare?) spune ca măsura recalculării pensiilor de serviciu este legală,iar diminuarea cuantumului pensiilor este legitima !

In Raportul Special privind consecinţele eliminării pensiilor de serviciu , avocatul lui Boc propune:

Măsură tranzitorie
Pentru pensiile de serviciu stabilite în baza legislaţiei existente la apariţia Legii nr. 119/2010, revenirea la denumirea şi cuantumul pensiilor de serviciu anterioare promulgării Legii nr. 119/2010.
Partea din pensie platită de către bugetul de stat va fi impozitată pe principiul pierderii proporţionale (în concordanţă şi cu textul Constituţiei şi în concordanţă şi cu Recursul în interesul legii semnat de Procurorul General).
Impozitarea se va face cu un procent progresiv, pe tranşe, proporţional cu mărimea cuantumului contribuţiei statului.
Drepturile de pensie de serviciu astfel revizuite nu se vor acorda retroactiv promulgării legislaţiei ţinând seama de dificultăţile bugetare.
Pensiile de serviciu se vor acorda pe durata vieţii celor ce au beneficiat prin legislaţie de acest drept, cheltuielile bugetului de stat cu această destinaţie diminuându-se an de an.
Persoanele aparţinând categoriilor îndreptăţite la o pensie de serviciu aflate încă în activitate vor intra în sistemul de pensii ocupaţionale, ce va fi elaborat şi implementat cu celeritate.
Această măsură ne va scuti de acuza retroactivităţii legii şi a continuării cauzelor în instanţe interne şi internaţionale.De pensii ocupaţionale pot beneficia şi alte categorii profesionale, conform legislaţiei ce se va elabora.

Faţă de aspectele legislative analizate, formulăm următoarele propuneri:
1. Propuneri privind Legea nr. 119/2010:
- Completarea dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 119/2010 cu două noi alineate, (4) şi (5), având următorul conţinut:
“Alin.(4) Cuantumul pensiilor recalculate potrivit dispoziţiilor prezentei legi nu poate reprezenta mai puţin de 50 % din cuantumul pensiilor aflate în plată.”
“Alin.(5) Drepturile de pensii revizuite potrivit alin. (4) se cuvin astfel de la data de 1 ianuarie 2011.”
2. Propuneri privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/ 2011:
- Completarea dispoziţiilor art.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2011 cu două nouă alineate, (4) şi (5), având următorul conţinut:
 “Alin. (4) Termenele de revizuire din oficiu, de către casele teritoriale de pensii în evidenţa cărora se află dosarele de pensie, prin emiterea unor decizii de revizuire,precum şi termenul de revizuire,la cererea beneficiarului, dacă acesta depune la casa teritorială de pensii noi acte doveditoare, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă alte date şi elemente decât cele existente la dosarul de pensie, care se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare şi a punctajului mediu anual, se prorogă până la data de 31 mai 2013.”
“Alin. (5) Drepturile de pensii revizuite la cererea pensionarului se cuvin astfel:
a) de la data de 1 ianuarie 2011,dacă cererea de revizuire, împreună cu toate actele doveditoare,a fost depusă la casa teritorială de pensii până la împlinirea termenului prevăzut la alin.(4);
b) de la data de întâi a lunii următoare celei în care cererea, împreună cu toate actele doveditoare, a fost depusă la casa de pensii teritorială peste termenul prevăzut alin. (4).”
3. Propuneri privind pensiile ocupaţionale
- Elaborarea şi adoptarea Legii privind pensiile ocupaţionale, astfel cum prevede art. 193 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice în cel mai scurt timp.
- Legea pensiilor ocupaţionale să prevadă posibilitatea ca şi persoanele care au beneficiat de pensii speciale să adere la sistemul pensiilor ocupaţionale, în vederea suplimentării pensiei acordate de sistemul public cel puţin până la întregirea pensiei avute anterior recalculării,respectiv revizuirii prin Legea nr. 119/2010, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011”.
Eu stiu ? O fi bine,o fi rau,treaba celor care vor mai iesi la pensie,la anu` si la multi ani!
Eu si alti 29.322 de pensionari militari nu vrem altceva decat pensiile inapoi,asa cum erau in 2010!
Si dupa cum se vede ,nu avem nici o sansa.
Ma intriga atitudinea acestei institutii fata de o masura considerata nu numai de toti ai nostri ,ba chiar si de toti ai lor, tampita si netrebnica.
“Măsura recalculării pensiilor de serviciu satisface cerinţa de a fi legală, fiind prevăzută de o lege. De asemenea, în raport cu raţiunile socio-economice care au fundamentat diminuarea cuantumului pensiilor speciale, Legea nr. 119/2010 urmăreşte un scop legitim.
În ceea ce priveşte Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, acestea conţin prevederi de natură tehnică, ce reglementează modalitatea concretă de revizuire a noilor pensii (foste speciale) pentru diferitele categorii de pensii supuse recalculării. Prin aceste două acte normative, legiuitorul delegat, potrivit motivării sale, a urmărit “instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor”.
“Din cele mai sus expuse rezultă legalitatea, constituţionalitatea şi convenţionalitatea prevederilor legale care reglementează transformarea pensiilor de serviciu în pensii din sistemul public, ceea ce reprezintă repere de care trebuie să se ţină seama într-o analiză a problematicii în cauză şi pe care, în mod firesc, nici acest raport nu îşi propune să le pună în discuţie”.
Dan Moraru

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu