miercuri, 5 septembrie 2012

D-le ministru Dobritoiu,opriti discriminarea asiguratilor CASAOPSNA.J proveniti din M.Ap.N

Plecand de la o realitate cu care ne intalnim cel putin odata pe luna si care ne dijmuieste ilegal pensia,am adresat acest raport d-lui ministru al apararii.

Ceea ce nu inteleg este pasivitatea (acord tacit la discriminare ?) colegilor pensionari militari proveniti din M.Ap.N. 
Oare nu or fi asa multi cu nevoi de medicamente ? 
Sau poate au crescut in asa hal pensiile unora ,incat nu se mai uita la sumele pe care le lasa la farmacie?
De ce atata resemnare si apatie,cand e vorba de un drept legal,anulat ilegal?

DOMNULE MINISTRU AL APARARII NATIONALE
Raportez :
Ma adresez dvs.in legatura cu dreptul rezervistilor M.Ap.N la asistenta medicala si medicamente gratuite.
Mentionez ca 220 de militari in rezerva din Filiala Iasi a SCMD ,sunt gata sa actioneze in instanta de judecata Guvernul,pentru nerespectarea prevederilor legale privind asistenta medicala gratuita pentru militari si familiile lor precum si neasigurarea gratuita a medicamentelor .

 Va aduc la cunostinta ca farmaciile refuza in continuare retetele gratuite eliberate de medicii de familie care au contract cu CASAOPSNAJ numai pentru pensionarii proveniti din M.Ap.N.


Toate acestea in conditiile in care politisti pensionati, cadre militare in rezerva si in retragere, pensionari militari din M.A.I, S.R.I etc,deconteaza contributia personala din contravaloarea medicamentelor .

Motivul : o adresa a Spitalului Militar Iasi prin care se anunta farmaciile ca se sisteaza  eliberarea medicamentelor in regim gratuit pentru pensionarii proveniti din M.Ap.N.

  Printr-o petitie in nume propriu adresata la data de 4 aprilie 2012 Ministrului Apararii Nationale de atunci, am cerut unele explicatii pentru tratament discriminatoriu  ( a se vedea anexa 1).

Petitia a fost dirijata « spre competenta solutionare catre Directia Medicala « care mi-a trimis un raspuns halucinant (a se vedea anexa 2).

Din raspuns rezulta (in interpretarea loctiitorului sefului Directiei Medicale care afirma ca a utilizat drept baza « Instructiunile din 15 octombrie 2009 privind asistenta medicala si farmaceutica in Ministerul Apararii Nationale pe timp de pace » , publicate in Monitorul Oficial 735 din 29 octombrie 2009 (M. Of. 735/2009) , ca numai medicii de familie care fac parte din reteaua sanitara militara pot prescrie medicamente in regim gratuit !

Domnule ministru ! Este o grava eroare pe care aveti posibilitatea sa o indreptati in regim de urgenta !
 
ARGUMENTE
1.     Medicul mentionat in raspuns are contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.(a se vedea anexa 3) si in consecinta este autorizat sa elibereze recepte in regim gratuit ,asa cum a facut-o pana la aparitia acestui ordin si cum o face de altfel si in prezent , inclusiv pentre pensionarii militari din M.A.I. ,S.R.I. etc ;

2.     Receptele tip C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.sunt acceptate de farmaciile aflate sub contract numai cu compensare,ceea ce inseamna o ilegalitate in conditiile in care Legea 80,in vigoare prevede altfel;

3.     Art.26  din Legea 80 (in vigoare) prevede ca « Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în rezervă şi în retragere, pensionari militari, au dreptul gratuit la asistenţă medicală şi medicamente în condiţiile art. 23 alin. 1 lit. a) ...De aceleaşi drepturi beneficiază şi ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în rezervă şi în retragere, foşti pensionari militari de invaliditate datorită unor accidente în serviciu ori unor boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare, care ulterior au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat.Membrii familiilor cadrelor militare în rezervă şi în retragere, pensionari militari, beneficiază gratuit de asistenţă medicală în condiţiile art. 23 alin. 1 lit. a). »

4.     « Instructiunile din 15 octombrie 2009 privind asistenta medicala si farmaceutica in Ministerul Apararii Nationale pe timp de pace » , publicate in Monitorul Oficial 735 din 29 octombrie 2009 (M. Of. 735/ 2009) la care face trimitere Directia Medicala in adresa de raspuns, prevad la art.71 (1) faptul ca « Pentru categoriile de persoane prevazute la art.4 lit.a)-f),h) si j)  ,medicamentele necesare tratamentului ambulatoriu sunt eliberate gratuit, in functie de bugetul alocat, prin: b) farmaciile aflate in relatie contractuala atat cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cat si cu spitalul militar/CMDTA, pe baza receptelor tip CNAS ».

5.     Art.4.din Instructiunile mentionate stabileste ca beneficiari urmatoarele categorii de persoane:
   a) cadrele militare in activitate;
   b) soldatii si gradatii voluntari, inclusiv in perioada de formare;
   c) elevii si studentii institutiilor militare de invatamant;
   d) militarii in rezerva concentrati, indiferent de grad, numai pe perioada concentrarii;
   e) membrii de familie ai cadrelor militare in activitate;
   f) cadrele militare in rezerva si in retragere, pensionari militari;

   h) militarii pensionati din motive de invaliditate ca urmare a unor accidente in serviciu sau unor boli contractate in timpul si din cauza indeplinirii obligatiilor militare care, ulterior, au optat pentru pensia din sistemul asigurarilor sociale de stat;
   i) functionarii publici si personalul civil contractual din Ministerul Apararii Nationale, denumiti in continuare personal civil;
   j) veteranii, vaduvele si invalizii de razboi, precum si alte categorii de persoane, prevazute in legi speciale;
   k) alte categorii de persoane, in conditiile legii.

(Asa cum se observa ,in pofida prevederilor legale (art.26 din Legea nr.80),de la asigurarea medicamentelelor gratuite sunt sunt exclusi arbitrar membrii de familie ai cadrelor militare in rezerva si in retragere.) 
6.     Mai mult,prin art. 124. « Instructiunile din 15 octombrie 2009 privind asistenta medicala si farmaceutica in Ministerul Apararii Nationale pe timp de pace » prevad in mod expres ca « In bugetul Ministerului Apararii Nationale se prevad fondurile necesare pentru asigurarea gratuita a asistentei medicale, a medicamentelor pentru tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale pentru toate categoriile de personal care beneficiaza de acest drept stabilit prin legislatia in vigoare »

Cu respect va rog Domnule ministru sa dispuneti masuri in regim de urgenta pentru a curma tratamentul discriminatoriu aplicat asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. proveniti din M.Ap.N , tratati diferit fata de asiguratii (politisti pensionati, cadre militare in rezerva si in retragere, pensionari militari) din M.A.I,S.R.I.etc,care pot deconta contributia personala din contravaloarea medicamentelor.
Scutiti astfel instantele de judecata de un nou val de procese indreptet impotriva ministerului pe care-l conduceti.


Cu stima,
PRESEDINTE FILIALA,
Col.(r) Dan Moraru


Anexe:
1.Petitia adresata fostului ministru al apararii (copie)
2.Raspunsul Directiei Medicale
3.Tabel nominal cu medicii aflaţi în contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.actualizat la: 28.08.2012 (preluat de pe http://www.aopsnaj.ro/?action=iasigurati#)
 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu